Contact opnemen

Bij belangstelling kun je contact opnemen via telefoon +31611887182 of via de contactpagina, waarna een vrijblijvende (online) kennismaking volgt met één van onze teamleden.

 

Intake (afhankelijk van het gekozen traject)

Na aanmelding voor het traject volgt er eerst een kennismaking/intake met Ynco de Jong. Voorafgaand aan deze intake ontvangt de deelnemer een vragenlijst. Indien nodig wordt deze lijst met onze psycholoog besproken. Deze intake is primair om te toetsen of de verwachtingen/intenties van de deelnemer en die van ons met elkaar in balans zijn, maar ook om een inschatting te kunnen maken wat de fysieke en mentale draagkracht is en wat wij daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het herstel.

 

Aanvullend en afhankelijk van het gekozen traject volgt een medische intake met onze arts Koen de Waegenaere. Enerzijds willen we bepalen of de deelnemer medisch geschikt is om deel te nemen en anderzijds wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele medische ondersteuning. 

Een belangrijk aspect hierbij is een laboratorium onderzoek. Via een bloed- en speekseltest wordt de werking van het stress-systeem in kaart gebracht, alsook de mate van lichamelijke uitputting. Deze laboratoriumtesten worden bij voorkeur enkele weken voor het afreizen naar onze locatie georganiseerd. 

Na de medische intake worden verdere praktische stappen besproken met betrekking tot het verblijf bij ons.

 

Nazorg (afhankelijk van het gekozen traject)

Aan het einde van het 3 weekse programma wordt de nazorg besproken. Indien nodig organiseren we een online kennismaking met de nazorg-coach. Het gehele nazorgtraject duurt 6 maanden en bestaat uit een maandelijkse online groepssessie van 1 uur. In deze groepssessie worden verschillende thema's behandeld en ook vragen van de deelnemers.

Verder bestaat de nazorg uit maximaal 4 individuele dieptesessie met een door Lighthouse2be opgeleide nazorg-coach in Nederland (persoonlijk of online).

Na deze 6 maanden eindigt de nazorg. Vanzelfsprekend is het voor iedere deelnemer mogelijk om lid te blijven van de community voor groepssessies etc. en om eventueel op langere termijn een rol te kunnen spelen voor anderen als ervaringsdeskundige. 

Bij een 1 weeks programma is het gehele bijwonen van de maandelijkse online groepssessies van 1 uur inclusief. Daarnaast kan worden gekozen voor een abonnement van een half jaar, met twee maandelijkse contacten, waaronder 1 dieptesessie.